Låg laxstigning 2017

Hej,
 
Så här står det enligt länsstyrelsens fiskeregler för Sverige.
"I kustvattenområdet i Östersjön norr om latituden 62 55 N är fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1, 5 meter samt fiske med nät efter lax och öring är förbjudet under tiden 1 april - 30 juni. Under denna period är även allt fiske med nät som har en maskstorlek över 120 mm förbjudet. Fasta redskaps ledarmar får sättas ut innan fiske är tillåtet. Fiskhuset får inte till någon del anslutas till ledarmarna innan fiske är tillåtet. Inte heller andra anordningar avsedda för att fånga fisk får anslutas under denna tid. Vid fiske med push up-fällor får dock fiskhuset anslutas till ledarmarna om fiskhuset hålls ovan vatten fram tills fiske är tillåtet. Vid fiske med push up-fällor får dock fiskhuset anslutas till ledarmarna om fiskhuset hålls ovan vatten fram tills fiske är tillåtet."
Så här ser laxräknaren ut. Till vänster är antalet laxar. Det röda sträcket är satt på den 29 Juni.
När laxstigningen börjar sent p g a årstidsförskjutning behöver lagarna för yrkesfisket korrigeras. Ett yrkesfiske bör finnas, men då behöver också byråkratin fungera.
 
Nästa punkt är Åland. Vi tillåter ankrat nätfiske efter lax, samt fällor. Privatpersoner och yrkesfiskare lägger nät hur dem vill. I våras sågs flera drivgarn längs med Ålands kust där ett också blev polisanmält. 14 nät hittades då drivande.
Hur kan landskapsregeringen på Åland tro att Ålänningar har mer rätt till den här laxen på något sätt? Det fiskas när man vill och hur man vill utan minsta kontroll. När stugägare ringer till ansvarig minister för att trollingfiskare som bor i deras stugor kommit ut och mötits av nät, så blir dem dementerade med "det är bara en gång". Det är absurt och rent oförskämt av Ålands regering att agera så här.
Åland bidrar med noll till den svenska och finska laxen, vi betalar inte finska fiskekort och vi har inte direkt något älv att bidra med.
/Filip