Fiskevård Fiskevård, Havsöring, Åland, Öring

Fiskevård återigen

Hej,
Ålands fiskevårdsförening hade ett möte samtidigt som vi tog en inspektion av en ny bäck. Och vilken bäck! Som en medlem uttryckte det var den "trollsk"... Den var väldigt olik de flesta småbäckar vi har här på Åland med mycket forsande vatten, nivåskillnader, böjar, gropar och svängar. Det som var mest glädjande var hur mycket vatten den höll när våra flesta andra bäckar håller lite. Bäcken rinner från ett system om 4 sjöar som sitter ihop genom kanaler och en stor våtmark.
Som nystartad förening blev vi riktigt glada över att få ett framtida projekt och att den stora markägaren direkt ställde sig positivt till det hela. Positivt var också att jag som ung och ivrig kollade noggrant i bäcken och såg såväl mört som ettåriga gäddor, vilket betyder att stora delar av bäcken redan kan användas utan åtgärder annat än lekgrus.
Uppväxtplatser var det gott om i form av dödved och stora block som tillkommit naturligt, men det såg nästintill onaturligt ut när bäcken var så perfekt redan från början. Mycket växtlighet på sina ställen som producerar mängder med mat, plus att det rann klart rent vatten trots en betesmark en bit längre ner i bäcken. Med allt det här sagt kan det sammanfattas i att det är ålands nästfinaste bäck med potential att hålla riktigt stor öring. Enligt min mening kan över 1,5km bäck användas för öring utan tvekan.
Jag vill personligen tacka markägaren som ställt sig positiv till en hållbarare framtid för öring på Åland.
Samma dag vi hittade denna härliga bäck sattes 2500 av våra Gotländska avelsöringar ut i två andra. Vackra öringar med ett särskiljande drag av vita partier på fenorna som på rödingar. Här följer en artikel om det hela. Havsöringsutsättning
-Filip