Skall Åland införa fiskevårdsavgift

Hej!
 
Ur min synvinkel finns det för- och nackdelar med det hela. Tänker börja med att lista några av dem.
 Nackdelar:
  • Inkomstbortfall p g a mindre turister
  • Krångligare med både fiskekort och fiskevårdsavgift
Fördelar:
  • Statligt organiserad fiskevård
  • Guttorp finns kvar
  • Långsiktigt kvalitativare fiske
För att uppnå det här behöver man först öppna en fungerande hemsida där man kan betala både fiskevårdsavgift och fiskekort på samma hemsida. Då har man löst en hel del av problemen som finns redan idag.
Fiskevårdsavgiften skall motiveras med annat än att den finns för Guttorps kvarlevnad. Den skall enligt mig finnas för att kortsiktigt se Guttorps kvarlevnad, men Guttorp kan i framtiden finansieras genom yngelsförsäljning. Ett öringsyngel kostar i Stockholm som billigast 3x mer än på Åland. I Finland finns varje år ett underskott av sikyngel. Långsiktigt skall fiskevårdsavgiften finnas för restaurering av vattendrag och naturlig fiskevård.
Inkomstbortfallet kommer vara kortsiktigt eftersom majoriteten av turisterna fiskar här för att utnyttja systemet genom att plocka upp fisk. Den riktiga massan av sportfiskare vill inte fiska här p g a avsaknaden av reglering. Inför ett mini- och maximimått på längd, max upptagning av fisk och utbilda sportfiskare till tillsynningsmän.
Vill förtydliga att införa en fiskevårdsavgift kommer ge ett långsiktigt kvalitativare fiske i framtiden om det används på naturlig fiskevård.
/Filip 
Visa fler inlägg