ÅLANDSILVRET

Elfiske i Loån
Nu när jag ligger sjuk här hemma ska jag passa på att skriva om elfisket jag gjorde i Sverige för några veckor sedan. Någonting som då var nytt för mig och som jag tyckte var väldigt roligt för att inte tala om intressant! Det gav mig mersmak för fiskevård att få umgås lite med John från Sportfiskarna som lärt mig väldigt mycket om praktisk fiskevård. Nicklas och Johns entusiastiska samtal tror jag kunde få vilken förbipasserande som helst att stanna till. Bara av att lyssna på deras vardagliga snack om öring var kunskap för mig. Det skall jag passa på att tacka för återigen!
Elfiske har jag vetat ett tag vad går ut på och varför man gör det, men aldrig förstått hur det fungerar annat än att man för starkström genom vattnet som bedövar fisken. Nu fick jag följa med rakt ut i Loån och se exakt vad man gör när man elfiskar. Jag passade på att dokumentera med telefonen mellan att bära sladd och ta emot fisk i hinken.
Öringarna är fantastiskt vackra fiskar och av bloggen ni nu läser kan ni räkna ut vad jag tycker om fisken rent allmänt och vad det betyder för mig att få hänga med och se en så här välfungerande bäck. Nu har jag inte siffrorna helt klart i huvudet, men jag har för mig att vi fiskade upp över 200 fisk på 30m. Då fanns det ändå mycket forsande partier på sträckan. Helt magiskt för att göra beskrivningen kort.
Det var också intressant att se skillnaden mellan de olika substraten och omgivningen mot vilken sorts fisk som stod där i fråga om ålder och storlek. Ställen med block och dödved höll överlägset mycket mer äldre fisk än de raka strömsträckorna man täckt med endast lekgrus. Det faller sig givet när man tänker på det. Det är ingen bra uppväxtplats för en öring med en rak strömsträcka. Den ger varken mat eller skydd och dem små nollåriga öringarna tvingas nästan ut i havet. Små öringar i havet är bättre än inga alls kan man tycka, men om vattensystemet håller vatten året om tycker jag man ska satsa på att få upp åldern på smolten.
 Tackar återigen Sportfiskarna och Länsstyrelsens för deras arbete och också för att jag fick komma med! Nu skall jag se till att vi på Åland också leverar öringar ut i havet.
Må gott! /Filip
Skall Åland införa fiskevårdsavgift
Hej!
 
Ur min synvinkel finns det för- och nackdelar med det hela. Tänker börja med att lista några av dem.
 Nackdelar:
  • Inkomstbortfall p g a mindre turister
  • Krångligare med både fiskekort och fiskevårdsavgift
Fördelar:
  • Statligt organiserad fiskevård
  • Guttorp finns kvar
  • Långsiktigt kvalitativare fiske
För att uppnå det här behöver man först öppna en fungerande hemsida där man kan betala både fiskevårdsavgift och fiskekort på samma hemsida. Då har man löst en hel del av problemen som finns redan idag.
Fiskevårdsavgiften skall motiveras med annat än att den finns för Guttorps kvarlevnad. Den skall enligt mig finnas för att kortsiktigt se Guttorps kvarlevnad, men Guttorp kan i framtiden finansieras genom yngelsförsäljning. Ett öringsyngel kostar i Stockholm som billigast 3x mer än på Åland. I Finland finns varje år ett underskott av sikyngel. Långsiktigt skall fiskevårdsavgiften finnas för restaurering av vattendrag och naturlig fiskevård.
Inkomstbortfallet kommer vara kortsiktigt eftersom majoriteten av turisterna fiskar här för att utnyttja systemet genom att plocka upp fisk. Den riktiga massan av sportfiskare vill inte fiska här p g a avsaknaden av reglering. Inför ett mini- och maximimått på längd, max upptagning av fisk och utbilda sportfiskare till tillsynningsmän.
Vill förtydliga att införa en fiskevårdsavgift kommer ge ett långsiktigt kvalitativare fiske i framtiden om det används på naturlig fiskevård.
/Filip 
Låg laxstigning 2017
Hej,
 
Så här står det enligt länsstyrelsens fiskeregler för Sverige.
"I kustvattenområdet i Östersjön norr om latituden 62 55 N är fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1, 5 meter samt fiske med nät efter lax och öring är förbjudet under tiden 1 april - 30 juni. Under denna period är även allt fiske med nät som har en maskstorlek över 120 mm förbjudet. Fasta redskaps ledarmar får sättas ut innan fiske är tillåtet. Fiskhuset får inte till någon del anslutas till ledarmarna innan fiske är tillåtet. Inte heller andra anordningar avsedda för att fånga fisk får anslutas under denna tid. Vid fiske med push up-fällor får dock fiskhuset anslutas till ledarmarna om fiskhuset hålls ovan vatten fram tills fiske är tillåtet. Vid fiske med push up-fällor får dock fiskhuset anslutas till ledarmarna om fiskhuset hålls ovan vatten fram tills fiske är tillåtet."
Så här ser laxräknaren ut. Till vänster är antalet laxar. Det röda sträcket är satt på den 29 Juni.
När laxstigningen börjar sent p g a årstidsförskjutning behöver lagarna för yrkesfisket korrigeras. Ett yrkesfiske bör finnas, men då behöver också byråkratin fungera.
 
Nästa punkt är Åland. Vi tillåter ankrat nätfiske efter lax, samt fällor. Privatpersoner och yrkesfiskare lägger nät hur dem vill. I våras sågs flera drivgarn längs med Ålands kust där ett också blev polisanmält. 14 nät hittades då drivande.
Hur kan landskapsregeringen på Åland tro att Ålänningar har mer rätt till den här laxen på något sätt? Det fiskas när man vill och hur man vill utan minsta kontroll. När stugägare ringer till ansvarig minister för att trollingfiskare som bor i deras stugor kommit ut och mötits av nät, så blir dem dementerade med "det är bara en gång". Det är absurt och rent oförskämt av Ålands regering att agera så här.
Åland bidrar med noll till den svenska och finska laxen, vi betalar inte finska fiskekort och vi har inte direkt något älv att bidra med.
/Filip